Reserveringen

Formulario de reserva

Aankomst:

Terug:

Volwassenen:

Accommodatie:

Zoover

Kwaliteitspolitiek van Camping La Aldea

De leiding van CAMPING DE LA ALDEA heeft de volgende kwaliteitspolitiek opgesteld die de te volgen lijnen uitzet voor het voldoen aan de eisen en tevredenheid van de klant.
Ze zijn gebaseerd op de volgende principes: Identificatie van de eisen van de klant, Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan de reglamenten die van toepassing zijn op onze activiteit, Efficiëntie in de presentatie van de voorzieningen, Opstellen van een dynamiek van continue kwaliteitsverbetering.

De basisprincipes van de kwaliteitspolitiek van CAMPING LA ALDEA zijn de volgende:

Onder de kwaliteit van de camping wordt zowel de kwaliteit van de installaties en logiesvormen begrepen, alsook de andere voorzieningen, gelegen in de unieke omgeving van de Coto Doñana,het grootste beschermde natuurgebied van Europa, en de Kapel van de Heilige Maagd van El Rocío.

Het bieden van integrale oplossingenaan de behoeftes van onze klanten, zodat we hun verwachtingen volledig tevredenstellen door ze vanaf het eerste moment bij te staan als belangrijkste argument om een continue groei te verzekeren.

Kwaliteit in de dienstverlening als fundamentele karakteristiek, begrepen als professionaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit in de aangeboden produkten en diensten: Supermarkt, Zwembad, Restauratie, Animatie voor kinderen.

Het kwalificeren en het inzettenvan het personeel als fundamenteel gereedschap om de door de klanten verwachtte kwaliteit te bewerkstelligen.

Het bestaan van een door de leiding formeel aangegaan compromis voor continue dkwaliteitsverbetering en het voldoen aan alle eisen van de normering ISO 9001:2008.

Het opstellen van kwaliteitsdoelen die het mogelijk maken om te avanceren in de lijn vanr de hiervoor besproken punten.

De leiding verzekert dat de kwaliteitspolitiek begrepen wordt, geïnstalleerd is en onderhouden wordt op alle niveaus van de organisatie.

En el Rocío a 23 de diciembre de 2008.
La Gerencia del Camping LA ALDEA