Reserveringen

Formulario de reserva

Aankomst:

Terug:

Volwassenen:

Accommodatie:

Zoover

Milieupolitiek van Camping La Aldea

Goede interne bedrijfsvoering:de camping en zijn installaties zó leiden dat de schadelijke weerslagen op het milieu en de aanspraak op natuurlijke hulpbronnen tot een minimum worden gereduceerd.

Bevordering van het in stand houden van de biodiversiteit om daarmee het ecologisch potentieel van de camping maximaal te verhogen.

Comunicatie en opvoeding in het milieubewustzijn: om er voor te zorgen dat onze houding, politiek en praktijken aangaande het milieu exact door de klanten kunnen worden gevolgd.

Eveneens is de camping verplicht tot de permanente voorkoming van vervuiling door de behandeling van restafval, uitstoot en lozingen, en tot de vermindering in het gebruik van natuurlijke hulpstoffen, vooral water, die in de camping worden geconsumeerd.

AHet is daarom ons doel om, naast het recreatieve genot van de camping, ook de ecologische waarden ervan te intensiveren, en om ervoor te zorgen dat onze verplichting om verantwoordelijk te zijn voor ons milieubeleid ook wordt erkent door de gemeenschap. We geloven dat campings model kunnen staan voor een goed milieubeleid.

Het is een doel van de camping om een continue verbetering in zijn milieubeleid te bereiken.

Het is daarom ons doel om, naast het recreatieve genot van de camping, ook de ecologische waarden ervan te intensiveren, en om ervoor te zorgen dat onze verplichting om verantwoordelijk te zijn voor ons milieubeleid ook wordt erkent door de gemeenschap. We geloven dat campings model kunnen staan voor een goed milieubeleid.

De directie van Camping LA ALDEA waarborgt dat dit milieubeleid ingevoerd is, dagelijks onderhouden wordt en continue gecommuniceerd wordt aan de werknemers.


En el Rocío a 23 de diciembre de 2008.
La Gerencia del Camping LA ALDEA